พาสปอร์ต (passport) เรื่องง่ายๆ ที่คนชอบเที่ยวต้องรู้

 

1.พาสปอร์ต หน้าตาเป็นยังไง?

เป็นหนังสือเดินทางเล่มเล็กๆ ขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตรมีจำนวนหน้าทั้งหมด 50 หน้า พาสปอร์ตของประเทศไทย บุคลคนทั่วไป มันก็จะมีปกเป็นสีแดงเลือดหมู มีตราครุฑอยู่ตรงกลาง มีตัวอักษรสีทอง มีข้อความและสัญลักษณ์ต่างๆ ของหนังสือเดินทางที่ทางการกำหนดไว้
2.“พาสปอร์ต” ไม่ใช่ “วีซ่า”
พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้คนสัญชาติของตน ใช้เป็นเอกสารแสดงตนในการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆให้พาสปอร์ตเป็นเหมือนบัตรประชาชนเวอร์ชั่นรอบโลกที่คุณต้องมีไว้แสดงตน 
ส่วนวีซ่า คือ เอกสารที่แต่ละประเทศ ขอเรียกดูจากคนสัญชาติอื่น เพื่ออนุญาตให้คนสัญชาติอื่น ๆ เดินทางเข้ามายังประเทศตนได้ ซึ่งกำหนดให้ยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงอาจถือว่า “วีซ่า” เป็นบัตรผ่านเข้าประเทศนั่นเอง

 

3. Passport ถือเป็นเอกสารทางราชการ
พาสสปอตเป็นเอกสารที่สามารถใช้แทนตัวตนของผู้ถือพาสสปอต หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ เป็นเอกสารที่ควรเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีที่สุด การปั๊มตราปั๊มหรือสัญลักษณ์ต่างๆควรเป็นตราปั๊มแสดงหลักฐานเข้า-ออก ประเทศเท่านั้น จากกรณีที่มีการใช้ตราปั๊มรูปการ์ตูนลงในพาสสปอตจนทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศได้ ดังนั้น ถ้าอยากได้ตราปั๊ม ที่เป็นที่ระลึกจริง ๆ ควรจะมีสมุด travel bookเอาไว้เก็บสะสมอีกทีดีกว่า

 

4.พาสปอร์ต ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือสิงคโปร์ ได้ 
การซื้อสินค้าปลอดภาษี ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับนักท่องเที่ยวขาช้อป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นิยมบินไปสัมผัสหิมะที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจัดโปรโมชั่นเอาใจนักท่องเที่ยว เพียงมีข้อแม้ว่า คุณต้องมีพาสปอร์ตตัวจริงในมือ (ตอนชำระค่าสินค้า) คุณก็สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้แล้ว โดยการทำ tax refund 

 

5. พาสปอร์ต เก็บข้อมูลมากกว่าที่คิด
คุณอาจไม่รู้ว่า เวลาคุณสแกนลายนิ้วมือ เซ็นชื่อในพาสปอร์ต หรือจ้องมองไปที่กล้องถ่ายรูปเพื่อทำรูปติดพาสปอร์ต ทุกอย่าง ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัว! ด้วยเพราะปัจจุบัน การปลอมแปลงพาสปอร์ตทำได้ง่ายขึ้นและแนบเนียนมากขึ้น  ทำให้พาสปอร์ตยุคใหม่ ต้องปรับ และนำข้อมูลสำคัญๆรวมไว้ให้มากที่สุด เช่น พาสปอร์ตของบางประเทศนั้น บันทึกละเอียดถึงขั้น ระยะห่างระหว่างดวงตา และมวลกระดูก เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

 

6. หนังสือเดินทางสามารถประเทศไทยใช้ได้ถึง 10 ปีแล้วนะ
กรมการกงสุลเพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทางเพื่อพัฒนาการให้บริการหนังสือเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเบื้องต้นกำหนดเพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทางสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว จากเดิม 5 ปี เป็นสูงสุด 10 ปีจ้า (อ่านเพิ่มเติม คลิก)
กลับไปยังบล็อก