DR. SAVE TRE Vacuum Pump

อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในกระเป๋าเดินทางให้มีมากขึ้น โดยรีดอากาศออกจากถุงเสื้อผ้า

ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 70% นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานคือการสูบลมได้อีกด้วย

MOOF49 เครื่องดูดสุญญากาศ DR. SAVE TRE Vacuum Pump

DR. SAVE Premium Vacuum Storage Bags

ถุง Double-Zip ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 70% ใช้งานได้ Universal รวมถึงเครื่องดูดสุญญากาศ DR. SAVE

DR. SAVE Food Vacuum Save Bag with BPA-Free

ช่วยในการเก็บอาหารสดได้ยาวนานขึ้น ใช้ซ้ำได้ ใช้งานได้ Universal รวมถึงเครื่องดูดสุญญากาศ DR. SAVE