รับสมัคร Digital Content Creator

บริษัท MOOF49 ประกาศรับสมัครงาน
Content Creator 1 ตำแหน่ง
+ รายละเอียดงาน +
 • จัดตาราง Content เพื่อลง Social Media ต่างๆ
 • เขียน Content เพื่อขายสินค้า
 • เขียน Content เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นการเดินทางและ การท่องเที่ยว
 • ประสานงานกับฝ่าย Graphic และทีม Online เพื่อร่วมสร้างสรรค์บนสื่อต่างๆ
 • พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Brand
 • ปรับ Content ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตกแต่งทำรูปภาพอย่างง่ายได้
 • ดูแลจัดการสื่อต่างๆของบริษัท
+ คุณสมบัติผู้สมัคร +
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง แฟชั่นและการเดินทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุ้นเคยกับ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube Application และ Platform Online ต่างๆ
 • มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความได้หลากหลาย
 • รักงานข้อมูล รู้จักคัดเลือก วิเคราะห์ และดึงหัวใจสำคัญของข้อมูลออกมาได้
 • มีทักษะในการเขียนที่ดี และสื่อสารได้น่าสนใจ
 • มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ยากให้น่าสนใจ และมีความบันเทิง
 • สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้รอบตัวสูง ตามข่าวสารต่างประเทศได้รวดเร็ว
*ถ้ามีความสามารถในการทำวิดีโอง่ายๆ ลง Reels หรือ Tiktok ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ ส่งเอกสารการสมัครงาน 
Resume, Transcript, Portfolio,วันที่พร้อมเริ่มงาน และ Expected Salary ได้ที่
hrmoof49@gmail.com
หรือติดต่อ
คุณมาย ร้าน MOOF49 (088-636-3903)
~
Moof49 Luggage กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์ท่องเที่ยว
สถานที่ทำงาน : Office ติด BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ติดถนนใหญ่
Map : https://www.google.co.th/maps/place/Moof49
กลับไปยังบล็อก